"+" Operator

Sčíta alebo zlúči dva výrazy.

Syntax:


Výsledok = Výraz1 + Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselný výraz, ktorý obsahuje výsledok sčítania.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chceš zlúčiť alebo sčítať.

Príklad:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Please support us!