"*" Operator

Násobenie dvoch hodnôt.

Syntax:


Výsledok = Výraz1 * Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselný výraz, ktorý obsahuje výsledok násobenia.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chcete násobiť.

PrĂ­klad:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Please support us!