Mathematical Operators

Nasledujúce matematické operátory sú podporované v LibreOffice Basic.

Táto kapitola poskytuje krátky prehľad všetkých aritmetických operátorov, ktoré môžeš potrebovať pre výpočty v programe.

"-" Operator

Rozdiel dvoch hodnôt.

"*" Operator

Násobenie dvoch hodnôt.

"+" Operator

Sčíta alebo zlúči dva výrazy.

"/" Operator

Divides two values.

"\" Operator

Performs the integer division on two numbers and returns the result.

"^" Operator

Raises a number to a power.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Please support us!