Not Operator

Neguje výraz prevrátením bitových hodnôt.

Syntax:


Výsledok = Not Výraz

Paremetre:

Výsledok: Číselná premenná, ktorá obsahuje výsledok negácie.

Výraz: Výraz, ktorý chcete negovať.

Pri negovaní logického výrazu sa hodnota True mení na False a hodnota False na True.

Pri negácií po bitoch je invertovaní každý samostatný bit.

PrĂ­klad:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA REM vracia -11
    vOut = Not(vC > vD) REM vracia -1
    vOut = Not(vB > vA) REM vracia -1
    vOut = Not(vA > vB) REM vracia 0
End Sub

Please support us!