Err Function

Vracia chybov√Ĺ k√≥d identifikuj√ļci chybu, ktor√° sa vyskytla pońćas vykon√°vania programu.

Syntax:


Err

N√°vratov√° hodnota:

Cel√© ńć√≠slo

Paremetre:

Funkcia Err je pouŇĺ√≠van√° pri spracovanie ch√Ĺb na urńćenie a odstr√°nenie chyby.

Príklad:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM chyba sa vyskytne kv√īli neexistuj√ļcemu s√ļboru
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Na riadku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"sa vyskytla chyba"
End Sub

Please support us!