Timer Function

Vracia hodnotu určujúcu počet sekúnd, ktoré ubehli od polnoci.

Note Icon

Najprv musíš deklarovať premennú na volanie funkcie Timer a priradiť jej dátový typ "Long", inak bude vrátená hodnota typu Date.


Syntax:


Timer

Návratová hodnota:

Dátum

Príklad:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Sekundy od polnoci"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Čas je"
End Sub

Please support us!