Time Function

Táto funkcia vracia súčasný systémový čas ako reťazec vo formáte "HH:MM:SS".

Syntax:


Time[$][()]

Example:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Čas je"
End Sub

Please support us!