Systémový dátum a čas

Nasledujúce funkcie a príkazy nastavujú alebo vracajú systémový dátum a čas.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Vracia súčasný systémový dátum a čas ako hodnotu Date.

Time Function

Táto funkcia vracia súčasný systémový čas ako reťazec vo formáte "HH:MM:SS".

Timer Function

Vracia hodnotu určujúcu počet sekúnd, ktoré ubehli od polnoci.

Please support us!