Second Function

Vracia celé číslo, ktoré reprezentuje sekundu z číselnej hodnoty času generovanej funkciou TimeSerial alebo TimeValue.

Syntax:


Second (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Number: Číselný výraz obsahujúci číselnú podobu času, ktorá je použitá na počítanie počtu sekúnd.

Táto funkcia je opakom funkcie TimeSerial. Vracia sekundy z číselnej hodnoty času, ktorá je generovaná funkciou TimeSerial alebo TimeValue. Napríklad výraz.

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

vráti hodnotu 41.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Presná sekunda aktuálneho času je"& Second( Now )
End Sub

Please support us!