Minute Function (BASIC)

Vracia minútu hodiny, ktorá odpovedá číselnej hodnote času generovanej funkciou TimeSerial alebo TimeValue.

Syntax:


    Minute (Number)
  

Return value:

Celé číslo

Parameters:

Číslo: Číselný výraz, ktorý obsahuje dátum v číselnej podobe, ktorý je použitý na určenie mesiaca v roku.

Táto funkcia je opakom funkcie TimeSerial. Vracia minútu z číselnej hodnoty času, ktorá je generovaná funkciou TimeSerial alebo TimeValue. Napríklad výraz.


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

vracia hodnotu 30

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Aktuálna minúta je "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Please support us!