Hour Function

Vracia hodinu z časovej hodnoty, ktorá je generovaná funkciou TimeSerial alebo TimeValue.

Syntax:


Hour (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Číslo: Číselný výraz, ktorý obsahuje dátum v číselnej podobe, ktorý je použitý na určenie mesiaca v roku.

Táto funkcia je opakom funkcie TimeSerial. Vracia celočíselnú hodnotu, ktorá reprezentuje hodinu z časovej hodnoty, ktorá je generovaná funkciou TimeSerial alebo TimeValue. Napríklad výraz.

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

vracia hodnotu 12

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


     Sub ExampleHour
     Print "Aktuálna hodina je " & Hour( Now )
     End Sub
   

Please support us!