Konvertovanie časových hodnôt

Nasledujúce funkcie konvertujú časové hodnoty na číselné

Hour Function

Vracia hodinu z časovej hodnoty, ktorá je generovaná funkciou TimeSerial alebo TimeValue.

Minute Function (BASIC)

Vracia minútu hodiny, ktorá odpovedá číselnej hodnote času generovanej funkciou TimeSerial alebo TimeValue.

Second Function

Vracia celé číslo, ktoré reprezentuje sekundu z číselnej hodnoty času generovanej funkciou TimeSerial alebo TimeValue.

TimeSerial Function

Počíta číselnú hodnotu času pre určené parametre - hodinu, minútu a sekundu, v číselnej hodnote. Túto hodnotu môžeš použiť na počítanie rozdielov medzi časmi.

TimeValue Function

Počíta číselnú hodnotu času z určenej hodiny, minúty a sekundy - parametrov zadaných ako reťazce - ktoré reprezentujú čas v samostatnej číselnej hodnote. Tato hodnota môže byť použitá na počítanie rozdielu medzi časmi.

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.

Please support us!