Year Function

Vracia rok z dátumu v číselnej podobe, ktorý je generovaný funkciou DateSerial alebo DateValue.

Syntax:


Year (ÄŚĂ­slo)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Číslo: Celočíselný výraz obsahujúci dátum v číselnej podobe, ktorý je použitý na vypočítanie roku.

Táto funkcia je opakom funkcie DateSerial a vracia rok z dátumu v číselnej podobe. Napríklad výraz.


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

vracia hodnotu 1994

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Súčasný rok"
End Sub

Please support us!