WeekDay Function (BASIC)

Vracia číslo odpovedajúce dňu v týždni reprezentovanom dátumom v číselnej podobe, ktorý je generovaný funkciou DateSerial alebo DateValue.

Syntax:


WeekDay (Číslo)

Return value:

Celé číslo

Parameters:

Číslo: Celočíselný výraz, ktorý obsahuje dátum v číselnej podobe, z ktorého sa určí deň v týždni (1-7).

Nasledujúci príklad určuje deň v týždni použitím funkcie WeekDay, keď zadáte dátum.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Return And display the day of the week
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Nedeľa"
    Case 2
      sDay="Pondelok"
    Case 3
      sDay="Utorok"
    Case 4
      sDay="Streda"
    Case 5
      sDay="Štvrtok"
    Case 6
      sDay="Piatok"
    Case 7
      sDay="Sobota"
  End Select
  msgbox "" + sDay,64,"Dnes je"
End Sub

Please support us!