Month Function

Vracia mesiac roku z dátumu v číselnej podobe, ktorý je generovaný funkciou DateSerial alebo DateValue.

Syntax:


Month (ÄŤĂ­slo)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Číslo: Číselný výraz, ktorý obsahuje dátum v číselnej podobe, ktorý je použitý na určenie mesiaca v roku.

Táto funkcia je opakom funkcie DateSerial. Vracia mesiac v roku, ktorý odpovedá číselnému dátumu, ktorý je generovaný DateSerial alebo DateValue. Napríklad výraz.


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

vracia hodnotu 12

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"súčasný mesiac"
End Sub

Please support us!