Day Function

Vracia hodnotu reprezentujúcu deň v mesiaci založenú na dátume v číselnej podobe generovanom DateSerial alebo DateValue

Syntax:


Day (číslo)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Číslo: Číselný výraz, ktorý obsahuje dátum v číselnej podobe, z ktorého môžeš určiť deň mesiaca.

Táto funkcia je v podstate opakom funkcie DateSerial, vracia deň mesiaca z číselnej hodnoty generovanej DateSerial alebo DateValue. Napríklad výraz.


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

vracia hodnotu 20

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleDay
    Print "Deň " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " mesiaca"
End Sub

Please support us!