Dátumové a časové funkcie

Pomocou týchto príkazov a funkcií je možné pracovať s dátumovými a časovými údajmi.

LibreOffice Basic vám umožňuje počítať rozdiely v dátumoch a časoch pomocou prevodu dátumových a časových hodnôt na číselná vyjadrenie. Po vypočítaní rozdielu sa použijú špeciálne funkcie na prevod získaných hodnôt na štandardné časové alebo dátumové formáty.

Tip Icon

Dátumové a časové údaje je možné skombinovať do jedného desatinného čísla. Dátumy sa prevedú na celé čísla a časy na desatinné hodnoty. Jazyk LibreOffice Basic tiež podporuje typ premennej Date, ktorá obsahuje určenie času skladajúce sa z dátumu i času.


Konverzia dátových hodnôt

Nasledujúce funkcie konvertujú časové hodnoty na číselné

Konvertovanie časových hodnôt

Nasledujúce funkcie konvertujú časové hodnoty na číselné

Systémový dátum a čas

Nasledujúce funkcie a príkazy nastavujú alebo vracajú systémový dátum a čas.

Please support us!