FileExists Function

Determines if a file or a directory is available on the data medium.

Syntax:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Návratová hodnota:

Bool

Paremetre:

NazovSubory | NazovPriecinka: ľubovolný reťazcový výraz, ktorý obsahuje jednoznačnú špecifikáciu súboru. Môžete tiež použiť URL notáciu.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Please support us!