RmDir Statement

Odstráni existujúci priečinok z dátového média.

Syntax:

RmDir Statement diagram


RmDir Text As String

Parameters:

Text: Reťazec určujúci názov a cestu priečinka, ktorý chcete odstrániť. Tiež je možné použiť notáciu URL .

Ak nie je určená cesta, príkaz rmdir hľadá určený priečinok v aktuálnom adresári. Ak tu nie je nájdený, zobrazí sa chybové hlásenie.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

76 Adresár nenájdený

Example:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Please support us!