Kill Statement

Deletes a file from a disk.

Syntax:


Dim aFile As String

Parameters:

OldName, NewName: Reťazce určujúce názov súboru, vrátane cesty. Tiež je možné použiť URL notáciu .

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

76 Adresár nenájdený

Example:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Please support us!