FileLen Function

Returns the length of a file in bytes.

Syntax:


Len (Text As String)

Návratová hodnota:

Long

Paremetre:

Text: Reťazec určujúci názov a cestu priečinka, ktorý chcete odstrániť. Tiež je možné použiť notáciu URL .

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!