ChDir Statement

Zmení aktuálny priečinok alebo diskovú jednotku.

Warning Icon

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Syntax:


ChDir Text As String

Paremetre:

Text: Reťazcový výraz, ktorý určuje cestu alebo jednotku.

Note Icon

Ak chcete zmeniť iba aktuálnu jednotku, zadajte písmeno jednotky a dvojbodku.


Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

76 Adresár nenájdený

PrĂ­klad:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!