Seek Function

Vráti pozíciu pre budúci zápis alebo čítanie v súbore, ktorý bol otvorený príkazom Open.

U súborov s priamym prístupom vráti funkcia Seek číslo ďalšieho záznamu, ktorý sa má načítať.

U všetkých ostatných súborov táto funkcia vráti umiestnenie bajtu, v ktorom má dôjsť k ďalšej operácii.

Pozri tiež: Open, Seek.

Syntax:


Seek (FileNumber)

Návratová hodnota:

Long

Paremetre:

FileNumber:Celočíselný výraz určujúci číslo otvoreného súboru.

Please support us!