Lof Function

Returns the size of an open file in bytes.

Syntax:


Lof (FileNumber)

Return value:

Long

Parameters:

FileName: Ľubovoľný číselný výraz, ktorý obsahuje číslo súboru nastavené príkazom Open pre daný súbor.

Tip Icon

To obtain the length of a file that is not open, use the FileLen function.


Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

52 Nesprávny názov alebo číslo súboru

Example:

Please support us!