FreeFile Function

Vráti ďalšie dostupné číslo súboru pre otvorenie súboru. Pomocou tejto funkcie je možné otvoriť súbor s číslom súboru, ktoré ešte nie je použité.

Syntax:


FreeFile

Return value:

Celé číslo

Parameters:

Túto funkciu je možné použiť iba okamžite pred príkazom Open. FreeFile vráti ďalšie dostupné číslo súboru, ale nerezervuje ho.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

67 Príliš veľa otvorených súborov

Example:

Please support us!