Opening and Closing Files

Close Statement

Zavrie určený súbor, ktorý bol otvorený príkazom Open.

FreeFile Function

Vráti ďalšie dostupné číslo súboru pre otvorenie súboru. Pomocou tejto funkcie je možné otvoriť súbor s číslom súboru, ktoré ešte nie je použité.

Open Statement

Otvoriť dátový kanál.

Reset Statement

Zavrie všetky otvorené súbory a zapíše obsah všetkých súborových bufferov na disk.

Please support us!