RGB Function

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

Syntax:


RGB (červená, zelená, modrá)

Návratová hodnota:

Long

Parameter:

Červená: Ľubovoľný celočíselný výraz reprezentujúci červenú zložku (0-255) farby.

Červená: Ľubovoľný celočíselný výraz reprezentujúci červenú zložku (0-255) farby.

Modrá: Celočíselný výraz reprezentujúci modrú zložku (0-255) farby.

tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Farba " & lVar & " sa skladá z:" & Chr(13) &_
    "red= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "modra = " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"farby"
End Sub

Please support us!