QBColor Function

Vráti RGB kód farby pre farbu zadanú hodnotou zo starších systémov MS-DOS.

Syntax:

QBColor (ČísloFarby As Integer)

Return value:

Long

Parameters:

ČísloFarby: Celočíselný výraz, ktorý určuje hodnotu farby zo starších systémov MS-DOS.

ČísloFarby môže mať nasledujúce hodnoty:

0 : Čierna

1: Modrá

2: Zelená

3: Azúrová

4: Červená

5: Purpurová

6: Žltá

7: Biela

8: Šedá

9: Bledomodrá

10: Bledozelená

11: Svetloazúrová

12: Bledočervená

13: Svetlopurpurová

14: Svetložltá

15: Jasná biela

Táto funkcia sa používa iba pre prevod starších aplikácií BASIC, ktoré používajú zmienené farebné kódy. Funkcia vracia celočíselnú hodnotu určujúcu farbu použitú v LibreOffice IDE.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Color " & iColor
End Sub

Please support us!