Funkcie pre vstup na obrazovku

Táto časť popisuje funkcie používané pre vstup na obrazovku.

InputBox Function

Zobrazí dialógové okno s výzvou umožňujúcou používateľovi zadať text do poľa. Vstup je priradený premennej.

Please support us!