MsgBox Statement

Zobraz√≠ dial√≥gov√© okno obsahuj√ļce spr√°vu.

Syntax:


MsgBox Text As String [,Typ As Integer [,Názov_dialógového_okna As String]] (ako príkaz) alebo MsgBox (Text As String [,Typ As Integer [,Názov_dialógového_okna As String]]) (ako funkcie)

Parameter:

Text: ReŇ•azec zobrazen√Ĺ ako spr√°va v dial√≥govom okne. Zalomenie riadku ja moŇĺn√© vloŇĺiŇ• pomocou Chr$(13).

N√°zov_dial√≥gov√©ho_okna: ReŇ•azec zobrazen√Ĺ v titulnej liŇ°te dial√≥gu. Ak je vynechan√Ĺ, zobraz√≠ sa v titulnej liŇ°te n√°zov zodpovedaj√ļcej aplik√°cie.

Typ: Ak√Ĺkońĺvek celońć√≠seln√Ĺ v√Ĺraz, ktor√Ĺ urńćuje druh dial√≥gu a taktieŇĺ pońćet a druh zobrazen√Ĺch tlańćidiel a druh ikony. Typ predstavuje kombin√°ciu bitov√Ĺch vzoriek, takŇĺe je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• kombin√°ciu prvkov s√ļńćtom ich hodn√īt:

Named constant

Integer value

Definition

MB_OK

0

Display OK button only.

MB_OKCANCEL

1

Display OK and Cancel buttons.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Display Abort, Retry, and Ignore buttons.

MB_YESNOCANCEL

3

Display Yes, No, and Cancel buttons.

MB_YESNO

4

Display Yes and No buttons.

MB_RETRYCANCEL

5

Display Retry and Cancel buttons.

MB_ICONSTOP

16

Add the Stop icon to the dialog.

MB_ICONQUESTION

32

Add the Question icon to the dialog.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Add the Exclamation Point icon to the dialog.

MB_ICONINFORMATION

64

Add the Information icon to the dialog.

128

First button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON2

256

Second button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON3

512

Third button in the dialog as default button.


Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Príklad:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "DoŇ°lo k neońćak√°vanej chybe."
 Const sText2 = "Program ale bude pokrańćovaŇ•."
 Const sText3 = "Chyba"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Please support us!