Funkcie pre zobrazovanie

Táto časť popisuje funkcie používané pre výstup informácií na obrazovku.

MsgBox Statement

Zobrazí dialógové okno obsahujúce správu.

MsgBox Function

Zobrazí dialógové okno obsahujúce správu a vráti hodnotu.

Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

Please support us!