Funkcie typu runtime

T√°to ńćasŇ• popisuje behov√© funkcie LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Screen I/O Functions

T√°to ńćasŇ• popisuje behov√© funkcie pouŇĺ√≠van√© na vyvol√°vanie dial√≥gov pre vstup a v√Ĺstup pouŇĺ√≠vateńĺsk√Ĺch d√°t.

Funkcia na pr√°cu so s√ļbormi

Use File I/O functions to create and manage user-defined (data) files.

D√°tumov√© a ńćasov√© funkcie

Pomocou t√Ĺchto pr√≠kazov a funkci√≠ je moŇĺn√© pracovaŇ• s d√°tumov√Ĺmi a ńćasov√Ĺmi √ļdajmi.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Logické operátory

Nasleduj√ļce logick√© oper√°tory s√ļ podporovan√© LibreOffice Basic.

Matematické operátory

Nasleduj√ļce matematick√© oper√°tory s√ļ podporovan√© v LibreOffice Basic.

ńĆ√≠seln√© funkcie

The following numeric functions perform calculations. Mathematical and Boolean operators are described in a separate section. Functions differ from operators in that functions pass arguments and return a result, instead of operators that return a result by combining two numeric expressions.

Controlling Program Execution

The following statements control the execution of a program.

Premenné

The following statements and functions are for working with variables. You can use these functions to declare or define variables, convert variables from one type to another, or determine the variable type.

Porovn√°vacie oper√°tory

Tu s√ļ pop√≠san√© dostupn√© porovn√°vacie oper√°tory.

Reҕazce

Nasleduj√ļce funkcie a pr√≠kazy spracov√°vaj√ļ a vracaj√ļ reŇ•azce.

ńéalŇ°ie pr√≠kazy

Toto je zoznam funkci√≠ a pr√≠kazov, ktor√© nie s√ļ zahrnut√© v in√Ĺch kateg√≥ri√°ch.

Please support us!