Vložiť ovládacie prvky

Otvorí Panel nástrojov.

Ikonka

Vložiť ovládacie prvky

Tlačidlo

Ikonka

Pridá príkazové tlačidlo. Príkazové tlačidlo je možné použiť na spustenie príkazu pre definovanú udalosť, napr. pre kliknutie myši.

Ak chcete, môžete k tlačidlu pridať text alebo obrázok.

Ovládacie pole obrázka

Ikonka

Pridá ovládací prvok vo forme obrázku.

Zaškrtávacie políčko

Ikonka

Pridá zaškrtávacie políčko, ktoré je možné použiť pre zapnutie alebo vypnutie určitej funkcie.

Tlačidlo možností

Ikonka

Pridá prepínač, ktorý umožní používateľovi vybrať z niekoľkých možností. Zoskupené možnosti musia mať po sebe idúce poradie pre prepínanie tabulátorom. Obvykle sa súvisiace možnosti vkladajú do jedného zoskupenia. Pokiaľ máte dve skupiny možností, musíte vložiť index pre prechádzanie medzi tieto dve skupiny.

Popisné pole

Ikonka

Pridá pole na zobrazenie textového popisu. Tieto popisy zobrazujú iba určený text, nič sa do nich nezadáva.

Textové pole

Ikonka

Pridá vstupné pole, kde môžete zadať a upravovať text.

Pole zoznamu

Ikonka

Pridá pole, v ktorom je možné kliknúť na položku zo zoznamu.

Combo pole

Ikonka

Pridá combo pole. Combo pole je jednoriadkové pole so zoznamom, na ktorý môže požívateľ kliknúť a vybrať nejakú jeho položku. Pokiaľ chcete, je možné nastaviť položky zoznamu "len na čítanie".

Vodorovný posuvný panel

Ikonka

Pridá do dialógu vodorovný posuvný panel.

Zvislý posuvný panel

Ikonka

Pridá do dialógu zvislý posuvný panel.

Zoskupenie

Ikonka

Pridá rámček, ktorý je možné použiť k vizuálnemu zoskupeniu súvisiacich ovládacích prvkov, napr. tlačidlo možností.

Note Icon

Pre definovanie dvoch rôznych skupín tlačidiel možností sa uistite, že záložky na rámci skupín sú medzi záložkami dvoch skupín.


Panel priebehu

Ikonka

Pridá panel priebehu do dialógu.

Vodorovná čiara

Ikonka

Pridá vodorovnú čiaru do dialógu.

Zvislá čiara

Ikonka

Pridá zvislú čiaru do dialógu .

Dátumové pole

Ikonka

Pridá dátumové pole.

V prípade, že dátumovému poľu priradíte vlastnosť "stránkovanie dole", používateľ môže využiť kalendár pre výber dátumu.

Časové pole

Ikonka

Pridá časové pole.

Číselné pole

Ikonka

Pridá číselné pole.

Menové pole

Ikonka

Pridá menové pole.

Formátované pole

Ikonka

Pridá textové pole, v ktorom je možné určiť formátovanie vstupného alebo výstupného textu a tiež rôzne obmedzujúce hodnoty.

Pole vzorky

Ikonka

Pridá pole vzorky. Pole vzorky sa skladá zo vstupnej a znakovej masky. Vstupná maska určuje, aké dáta môže používateľ zadať. Znaková maska určuje stav pola vzorky pri načítaní formulára.

Výber súboru

Ikonka

Pridá tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno pre výber súboru.

Vybrať

Ikonka

Zapne alebo vypne Režim výberu. V tomto režimu je možné vybrať ovládacie prvky v dialógu, aby ste ich mohli upraviť.

Vlastnosti

Ikonka

Otvorí dialógové okno, v ktorom je možné meniť vlastnosti vybraného ovládacieho prvku.

Aktivovať testovací režim

Ikonka

Spustí testovací režim. Kliknite na ikonku uzavretia dialógu na ukončenie testovacieho režimu.

Spravovať jazyky

Ikonka Spravovať jazyky

Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zapnúť alebo spravovať viac skupín zdrojov dialógového okna pre viacnásobné jazyky.

Ovládací prvok stromu

Ikonka Spravovať jazyky

Pridá ovládací prvok stromu, ktorý môže zobraziť hierarchický zoznam. Zoznam môžete naplniť svojim programom, pomocou volania API (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!