Zapnúť sledovanie

Kliknutím na túto ikonku môžete sledovať premennú v makre. Obsah premennej sa zobrazí v samostatnom okne.

Kliknutím na názov premennej ju vyberiete a potom kliknite na ikonku Zapnúť sledovanie Vedľa názvu premennej sa zobrazí jej hodnota. Táto hodnota sa priebežne aktualizuje.

Ikonka

Zapnúť sledovanie

Pre odstránenie sledovania premennej vyberte premennú v okne Sledovania, a kliknite na ikonku Vypnúť sledovanie.

Please support us!