Bod prerušenia

Vloží bod prerušenia do programu.

Bod prerušenia je vložení v mieste kurzora. Bod prerušenia slúži k prerušeniu behu programu pred miestom vzniku chyby. Potom je možné chybu hľadať pomocou funkcie Jeden krok pokiaľ nepríde k chybe. Môžme tiež použiť ikonku Sledovanie na overenie obsahu relatívnych premenných.

Ikonka

Bod prerušenia

Please support us!