Jeden krok

Spustí makro a zastaví ho za ďalším príkazom.

Tento príkaz je možné používať spoločne s príkazom Sledovaniena odhaľovanie chýb.

Ikonka

Jeden krok

Please support us!