Udalosti

Určuje priradenie udalostí pre aktuálny ovládací prvok alebo dialógové okno. Dostupné udalosti závisia na druhu ovládacieho prvku.

Pri zameranĂ­

Táto udalosť nastane, ak ovládací prvok získa zameranie.

Pri strate zamerania

Táto udalosť nastane, ak ovládací prvok stratí zameranie.

Klávesa stlačená

Táto udalosť nastane, ak používateľ stlačí klávesu, zatiaľ čo je ovládací prvok aktívny.

Klávesa uvoľnená

Táto udalosť nastane, ak používateľ uvoľní klávesu, kým je ovládací prvok aktívny.

Zmenené

Táto udalosť nastane, ak ovládací prvok stratí zameranie a obsah ovládacieho prvku sa zmenil.

Text bol zmenenĂ˝

Táto udalosť nastane, ak zadáte alebo upravíte text v textovom poli.

Zmena stavu poloĹľky

Táto udalosť nastane, ak sa zmení stav ovládacieho prvku, napríklad zo zaškrtnutého na nezaškrtnutý.

Myš vnútri

Táto udalosť nastane, ak ukazovateľ myši vstúpi do ovládacieho prvku.

Myš sa pohla spolu so stlačeným klávesom

Táto udalosť nastane pri pohybe myši a podržaní klávesy.

Posun myši

Táto udalosť nastane, ak sa myš presunie cez ovládací prvok.

Stlačené tlačidlo myši

Táto udalosť nastane pri stlačení tlačidla myši, ak je ukazovateľ myši na ovládacom prvku.

Uvoľnené tlačidlo myši

Táto udalosť nastane pri uvoľnení tlačidla myši, ak je ukazovateľ myši na ovládacom prvku.

Myš von

Táto udalosť nastane, ak ukazovateľ myši opustí ovládací prvok.

Pri Ăşprave

Táto udalosť nastane, ak sa začne hýbať posuvníkom.

Please support us!