Vlastnosti ovládacích prvkov a dialógov

Určuje vlastnosti vybraného dialógu alebo ovládacieho prvku. Tento príkaz je možné použiť iba v režime návrhu.

Zadávanie dát v dialógu Vlastnosti

Nasledujúce klávesové skratky vám pomôžu zadávať dáta do viacriadkových polí alebo kombinovaných polí dialógu Vlastnosti:

Klávesy

Efekty

Alt+Šípka dole

Otvorí kombinované pole

Alt+Šípka hore

Zatvorí kombinované pole

Shift + Enter

Vloží zalomenie riadku do viacriadkových polí.

(šípka hore)

Vráti sa na predchádzajúci riadok.

(šípka dolu)

Prejde na nasledujúci riadok.

Enter

Potvrdí zmeny prevedené v poli a umiestni kurzor do nasledujúceho poľa.


Všeobecné

Určuje vlastnosti vybraného ovládacieho prvku alebo dialógu. Dostupné vlastnosti závisia na druhu vybraného ovládacieho prvku. Nasledujúce vlastnosti preto nie sú k dispozícii pre všetky druhy ovládacích prvkov.

Udalosti

Určuje priradenie udalostí pre aktuálny ovládací prvok alebo dialógové okno. Dostupné udalosti závisia na druhu ovládacieho prvku.

Please support us!