Okno Zásobník volaní

Zásobník volaní vám umožňuje sledovať poradie volaní procedúr a funkcií počas behu programu. Procedúry a funkcie sú zoradené podľa času volania - naposledy volané sú hore.

Please support us!