Okno Sledovanie

Okno Sledovanie umožňuje sledovať hodnoty premenných behom spustenia programu. V textovom poli Sledovanie definujte premennú. Kliknutím na Povoliť sledovanie pridáte premennú do zoznamu a budú sa zobrazovať jej hodnoty.

Sledovanie

Zadajte názov premennej, ktorej hodnotu chcete sledovať.

Odstrániť sledovanie

Odstráni vybranú premennú zo zoznamu sledovaných premenných.

Ikonka

Odstrániť sledovanie

Úprava hodnoty sledovanej premennej

Zobrazuje zoznam sledovaných premenných. Ak dvakrát kliknete s krátkou pauzou na záznam, je možné upraviť jeho hodnotu. Nová hodnota bude použitá ako hodnota premennej v programe.

Please support us!