Správa knižníc a modulov

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of Application Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

Správa knižníc

Vytvorenie novej knižnice

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kliknite na záložku Knižnice.

 3. Select to where you want to attach the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be attached to this document and only available from there.

 4. Kliknite na Nový a zadajte meno novej knižnice.

Importovať knižnicu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kliknite na záložku Knižnice.

 3. Select to where you want to import the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.

 4. Kliknite na Importovať a vyberte externú knižnicu.

 5. V dialógu Importovať knižnice vyberte všetky knižnice, ktoré sa majú pripojiť. Dialóg zobrazuje všetky knižnice, ktoré sa nachádzajú vo vybranom súbore.

 6. If you want to insert the library as a reference only check the Insert as reference (read-only) box. Read-only libraries are fully functional but cannot be modified in the Basic IDE.

 7. Zaškrtnite pole Nahradiť existujúce knižnice, pokiaľ chcete prepísať existujúce knižnice s rovnakým menom.

 8. Kliknutím na OK knižnicu pripojíte.

Exportovať knižnicu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kliknite na záložku Knižnice.

 3. In the Location list you specify where your library is stored. Select the library that you want to export. Note that you cannot export the Standard library.

 4. Kliknite na Exportovať...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. Kliknite na OK.

 7. Vyberte, kam chcete svoju knižnicu exportovať.

 8. Kliknutím na OK knižnicu pripojíte.

Odstránenie knižnice

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kliknite na záložku Knižnice.

 3. Vyberte knižnicu, ktorú chcete zmazať zo zoznamu.

 4. Kliknite na Odstrániť.

Správa modulov a dialógových okien

Vytvorenie nového modulu alebo dialógu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kliknite na záložku Moduly alebo Dialógy.

 3. Vyberte knižnicu, do ktorej chcete modul vložiť, a kliknite na Nový.

 4. Zadajte názov modulu alebo dialógu a kliknite na OK.

Premenovanie modulu alebo dialógového okna

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Dvojkliknite s pauzou medzi kliknutiami. Zadajte nový názov.

  V Basic IDE kliknite pravým tlačidlom na názov modulu alebo dialógu v záložke na spodnom okraji obrazovky, vyberte Premenovať a zadajte nový názov.

 3. Zmenu názvu potvrďte stlačením klávesy ENTER.

Odstránenie modulu alebo dialógového okna

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kliknite na záložku Moduly alebo Dialógy.

 3. Vyberte modul ktorý chcete odstrániť zo zoznamu. Dvojklikom na položku zobrazíte podriadené položky.

 4. Kliknite na Odstrániť.

warning

Odstránením modulu natrvalo odstránite všetky procedúry a funkcie v tomto module.


Správa projektov v dokumentoch a šablónach

Presúvanie alebo kopírovanie modulov medzi dokumentmi, šablónami a aplikáciami.

 1. Otvorte všetky dokumenty alebo šablóny, medzi ktorými chcete presúvať či kopírovať moduly alebo dialógy.

 2. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 3. To move a module or dialog to another document, click the corresponding object in the list and drag it to the desired position. A horizontal line indicates the target position of the current object while dragging. Hold the key while dragging to copy the object instead of moving it.

Please support us!