Prehľad rozhrania IDE

Panel Makro v IDE poskytuje rôzne ikony pre úpravu a testovanie programov.

V okne Editor, priamo pod panelom Makro, je možné upravovať programový kód jazyka Basic. Stĺpec na ľavej strane sa používa k nastaveniu bodov prerušenia v programe.

Okno Sledovanie sa nachádza pod oknom Editor vľavo a zobrazuje obsah premenných alebo polí behom jednotlivých krokov.

Okno Zásobník volaní na pravej strane poskytuje informácie o volaní SUB a FUNCTION za behu programu.

Please support us!