Integrované vývojové prostredie (IDE)

Táto časť popisuje integrované vývojové prostredie (IDE) pre LibreOffice Basic.

Prehľad rozhrania IDE

Správa knižníc a modulov

The Basic Editor

Ladenie programu v Basicu

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Please support us!