Knižnice, moduly a dialógové okná

Táto časť popisuje základné použitie knižníc, modulov a dialógov v LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu štruktúrovať projekty. Podporuje rôzne "jednotky", ktoré vám umožnia zoskupiť jednotlivé SUB alebo FUNCTION do projektu Basic.

Knižnice

Knižnice slúžia ako nástroj pre organizáciu modulov a je možné ich pripojiť k dokumentu alebo šablóne. Ak uložíte dokument alebo šablónu, uložia sa s ním taktiež všetky moduly v pripojených knižniciach.

Knižnica môže obsahovať až 16000 modulov.

Moduly

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Moduly dialógových okien

Moduly dialógových okien obsahujú definície dialógov, vrátane vlastností všetkých prvkov a napojených udalostí. Keďže modul dialógového okna môže obsahovať iba jeden dialóg, často sa označujú ako "dialógy".

Please support us!