Knižnice, moduly a dialógové okná

Táto časť popisuje základné použitie knižníc, modulov a dialógov v LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu štruktúrovať projekty. Podporuje rôzne "jednotky", ktoré vám umožnia zoskupiť jednotlivé SUB alebo FUNCTION do projektu Basic.

Knižnice

Knižnice slúžia ako nástroj pre organizáciu modulov a je možné ich pripojiť k dokumentu alebo šablóne. Ak uložíte dokument alebo šablónu, uložia sa s ním taktiež všetky moduly v pripojených knižniciach.

Knižnica môže obsahovať až 16000 modulov.

Moduly

Modul obsahuje SUBS a FUNCTIONS spolu s deklaráciou premenných. Dĺžka programu, ktorý je možné uložiť do modulu je obmedzená na 64 KB. Pokiaľ potrebujete viac miesta, projekt LibreOffice Basic rozdeľte do niekoľkých modulov a potom ho uložte do jednej knižnice.

Moduly dialógových okien

Moduly dialógových okien obsahujú definície dialógov, vrátane vlastností všetkých prvkov a napojených udalostí. Keďže modul dialógového okna môže obsahovať iba jeden dialóg, často sa označujú ako "dialógy".

Please support us!