Syntax

Táto kapitola popisuje základné syntaktické prvky jazyka LibreOffice Basic. Detailný popis nájdete v LibreOffice Basic Guide, ktorý je dostupný oddelene.

Použitie premenných

Následujúca časť popisuje základné použitie premenných v LibreOffice Basic.

PouĹľitie katalĂłgu objektov

Katalóg objektov poskytuje prehľad o všetkých moduloch a dialógoch, ktoré ste vytvorili v LibreOffice.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Knižnice, moduly a dialógové okná

Táto časť popisuje základné použitie knižníc, modulov a dialógov v LibreOffice Basic.

Please support us!