Základy

Tato sekcia poskytuje základy pre prácu s aplikáciou LibreOffice Basic.

Programovanie v jazyku LibreOffice Basic je založené na jednoduchých procedúrach a funkciách, ktoré sú zadané medzi príkazy sub...end sub a function...end function. Vnútri každej procedúry alebo funkcie môžu byť volané iné procedúry alebo funkcie. Ak chcete vytvárať znovu použiteľný kód pre procedúry a funkcie, je možné ich používať aj v iných programoch. Pozrite tiež Procedúry a funkcie.

Note Icon

Pre názvy verejných premenných, procedúr a funkcií platia isté obmedzenia. Nesmiete použiť rovnaký názov ako je názov modulu v tej istej knižnici.


Čo je to?

Sub je skrátenina zo subroutine čiže procedúra, ktorá sa používa pre plnenie určitých úloh v programe. Rozdelenie programu na procedúry a podprocedúry zlepšuje čitateľnosť a zmenšuje riziko chyby. Procedúre je možné zadať parametre, ale nevracia žiadnu hodnotu, napríklad:

UrobNiecoSHodnotami(PrvaHodnota, DruhaHodnota)

Čo je Funkcia?

Funkcia je v podstate procedúra, ktorá vracia hodnotu. Funkciu je možné použiť na pravej strane deklarácie premennej alebo na iných miestach programu, kde bežne používate hodnoty, napríklad:

DruhaHodnota = mojaFunkcia(PrvaHodnota)

Globálne a lokálne premenné

Globálne premenné sú platné vo všetkých procedúrach a funkciách v danom module. Sú deklarované na začiatku modulu ešte pred prvou procedúrou alebo funkciou.

Premenné, ktoré deklarujete vo vnútri procedúry alebo funkcie, sú platné iba vo vnútri tejto procedúry alebo funkcie. Tieto premenné majú prioritu pred lokálnymi premennými rovnakého názvu použitými v nadradených procedúrach a majú tiež prioritu pred globálnymi premennými rovnakého názvu.

Členenie

Po rozpísaní programu do procedúr a funkcií (Sub a Function) je možné zodpovedajúce procedúry a funkcie uložiť ako súbory a použiť ich aj v iných projektoch. LibreOffice Basic pre štruktúrovanie programu podporuje Moduly a knižnice. Procedúry a funkcie sú vždy obsiahnuté v moduloch. Moduly môžu byť definované globálne alebo ako súčasť dokumentu. Viacero modulov je možné zlúčiť do knižnice.

Samostatné procedúry a funkcie, dokonca i moduly a knižnice, je možné kopírovať alebo presúvať z jedného súboru do druhého použitím dialógu Makro.

Please support us!