Programovanie v LibreOffice Basic

Tu nájdete všeobecné informácie o práci s makrami a s LibreOffice Basic.

Základy

Tato sekcia poskytuje základy pre prácu s aplikáciou LibreOffice Basic.

Syntax

Táto kapitola popisuje základné syntaktické prvky jazyka LibreOffice Basic. Detailný popis nájdete v LibreOffice Basic Guide, ktorý je dostupný oddelene.

Integrované vývojové prostredie (IDE)

Táto časť popisuje integrované vývojové prostredie (IDE) pre LibreOffice Basic.

Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

Please support us!