Pridať knižnice

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Názov súboru:

Zadajte názov alebo cestu knižnice, ktorú chcete pridať. Taktiež je možné vybrať knižnicu zo zoznamu.

Možnosti

Vložiť ako odkaz (iba na čítanie)

Pridá vybranú knižnicu ako súbor len na čítanie. Knižnica je načítaná pri každom spustení LibreOffice.

Nahradiť existujúce knižnice

Nahradí knižnicu, ktorá má rovnaký názov ako aktuálna knižnica.

Please support us!