Slovník LibreOffice Basic

Tento slovník vysvetľuje niektoré technické termíny na ktoré môžete naraziť keď pracujete s LibreOffice Basic.

Desatinná čiarka

Keď konvertujete čísla, LibreOffice Basic používa miestné nastavenia systému pre určenie typu desatinného oddeľovača a oddeľovača tisícov.

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

Farby

V LibreOffice Basic sa s farbami pracuje ako s číslami typu long integer. Návratová hodnota funkcií dopytujúcich sa na farbu je vždy číslo typu long integer. Pri špecifikovaní farieb je možné použiť aj ich RGB hodnoty, ktoré je možné konvertovať na číslo long integer pomocou funkcie RGB.

Merné jednotky

In LibreOffice Basic, a method parameter or a property expecting unit information can be specified either as integer or long integer expression without a unit, or as a character string containing a unit. If no unit is passed to the method the default unit defined for the active document type will be used. If the parameter is passed as a character string containing a measurement unit, the default setting will be ignored. The default measurement unit for a document type can be set under - (Document Type) - General.

Twipy

Twip je jednotka nezávislá od obrazovky, ktorá sa používa na určenie jednotného umiestnenia a veľkosti prvkov obrazovky vo všetkých zobrazovacích systémoch. Twip je 1/1440 palca alebo 1/20 bodu tlačiarne. Jeden palec je teda rovný 1440 twipom a jeden centimeter asi 567 twipom.

URL Zápis

Adresy URL (Uniform Resource Locator) sú používané na určenie umiestnenia zdrojov ako napr. súborov v súborovom systéme, typicky v sieťovom prostredí. URL obsahuje špecifikáciu protokolu, počítača, cesty a súboru:

protokol://názov.počítača/cesta/k/súbor.html

URL se najčastejšie používajú v sieti Internet na špecifikovanie webových stránok. Príkladmi protokolov sú http, ftp alebo file. Protokol file špecifikuje súbor v lokálnom súborovom systéme.

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Please support us!