Preklad ovládacích prvkov v Editore dialógu

Na paneli nástrojov Jazyk v editore dialógov Basic nájdete nástroje pre zapnutie a spravovanie lokalizovateľných dialógových okien.

Štandardne vytvorené dialógové okno obsahuje reťazce len pre jeden jazyk. Je možné že budete chcieť vytvoriť dialógové okná, ktoré zobrazia lokalizované reťazce podľa jazyka nastaveného používateľom.

Zapnutie lokalizovateľných dialógov

 1. V dialógu editora otvoríte panel nástrojov jazyk príkazom Zobraziť - Panely nástrojov - Jazyk.

  Pokiaľ súčasná knižnica už obsahuje lokalizovateľné dialógy, panel nástrojov Jazyk sa zobrazí automaticky.

 2. Click the Manage Languages iconManage Language icon on the Language toolbar or on the Toolbox bar.

  Otvorí sa dialógové okno Spravovať jazyky používateľského rozhrania. V tomto dialógovom okne sa dajú spravovať jazyky aktuálnej knižnice. Názov aktuálnej knižnice sa zobrazuje v titulnom panely okna.

 3. Kliknutím na Pridať v dialógu pridáte záznam o jazyku.

  Tento krok zapne všetky nové dialógy na lokalizovateľné.

 4. Keď kliknete prvý krát na Pridať, zobrazí sa dialógové okno Nastaviť východzí jazyky používateľského rozhrania. Ak na tlačidlo Pridať kliknete potom, zobrazí sa dialógové okno s názvom Pridať jazyky používateľského rozhrania.

  Východzí jazyk môžete zmeniť aj v dialógu Správa jazykov používateľského rozhrania.

 5. Zvoľte jazyk.

  Tým pridáte do vlastností dialógu zdroje pre reťazce, ktoré budú obsahovať preložené verzie všetkých dialógov. Texty z východzieho jazyka sa skopírujú ako nové reťazce. Neskôr sa môžete prepnúť na nový jazyk a reťazce preložiť.

 6. Zavrite dialógové okno alebo zvoľte ďalší jazyk.

Úprava lokalizovateľných ovládacích prvkov v dialógu.

Keď do dialógu pridáte zdroje pre lokalizovateľné reťazce,môžete zmeniť jazyk v zozname Aktuálny jazyk na paneli nástrojov Jazyk.

 1. Prepnite jazyk v zozname Aktuálny jazyk, aby sa zobrazil východzí jazyk.

 2. Vložte do dialógu ovládacie prvky a zadajte všetky potrebné texty.

 3. V zozname Aktuálny jazyk zvoľte iný jazyk.

 4. Vo vlastnostiach ovládacieho prvku preložte všetky reťazce do iného jazyka.

 5. Postup opakujte pre všetky jazyky.

Používateľ vášho dialógu bude vidieť reťazce v jazyku používateľského rozhrania svojej verzie LibreOffice, pokiaľ poskytnete preklad pre tento jazyk.

Ak sa žiadny jazyk nezhoduje s požívateľskou verziou, použijú sa texty z východzieho jazyka.

Pokiaľ používateľ používa staršiu verziu LibreOffice, ktorá nepracuje s lokalizovateľnými textami Basic dialógov, bude vidieť texty z východzieho jazyka.

Please support us!